top of page

תורת הרשתות בקטנה

מהי רשת?
(Network)

מורכבת מ"צמתים"
וקשרים  שתות"

Screen Shot 2023-01-10 at 20.37.15.png

הוא משחק אינטראקטיבי
המחבר בין שני ערכים בוויקיפדיה

מטרת המשחק: למצוא את הקשר בין שני ערכים בוויקפדיה 
בזמן הקצר ביותר ובכמה שפחות תחנות בדרך

bottom of page